Kako hitro ogreti prostore?

Kako hitro ogreti prostore?

Rešitev je aktiviranje "BOOST" funkcije

Kadar pri vremensko vodenih regulatorjih ogrevanja, npr. CMP, WDC, WXD, KXD… iz kakršnega koli razloga ne uporabljamo oziroma nimamo priključenega sobnega tipala ali sobne enote, nastaja odstopanje sobne temperature pri preklopu časovnega intervala iz nočne na dnevno sobno temperaturo. Regulator preprosto nima informacije, da so se prostori v času zmanjšanega - nočnega ogrevanja ohladili in bi jih bilo potrebno nekaj časa ogrevati z višjo temperaturo, kot jo zahteva izbrana ogrevalna krivulja in trenutna zunanja temperatura.
To težavo lahko precej omilimo ali povsem odpravimo s pomočjo posebne »BOOST« funkcije, ki je vgrajena v vse Seltron vremensko vodene regulatorje. S pomočjo te funkcije zelo skrajšamo čas, v katerem dosežemo želeno sobno temperaturo in za to ni potrebno spreminjati nastavitev želene sobne temperature ali ogrevalne krivulje, kar ima za posledico neželeno povečanje sobne temperature proti koncu intervala dnevne sobne temperature.

»BOOST« funkcijo aktiviramo in nastavimo jakost delovanja s parametroma P2.3, čas delovanja pa s parametrom P2.4. Enako nastavimo s parametri P3.3 in P3.4 »BOOST« delovanje za drugi ogrevalni krog.V večini primerov zadostuje dvig želene temperature za 3 °C in časovni interval delovanja 60 minut.Če imamo objekt s slabo toplotno izolacijo, je potrebno nastaviti višjo korekcijo sobne temperature, pri boljši izolaciji pa zadošča manjša nastavitev.

Čas trajanja povečamo pri objektih z večjim časovnim zamikom, npr. pri talnem ogrevanju.Pri tem regulator poveča nastavitev želene sobne temperature za 100 % nastavljene vrednosti samo, če je bil interval nočne temperature daljši od 10 ur.

Če je interval krajši, se velikost povečanja sobne temperature sorazmerno manjša do 10 %, ki jih doseže pri 1 h intervala nočne temperature. Če je interval nočne temperature manj kot 1 h se »BOOST« funkcija ne aktivira. Opisan način delovanja nam daje še eno možnost za fino nastavitev delovanja vremensko vodenih regulatorjev ogrevanja Seltron. Zaradi akumulacije in dodatnih virov toplote, je sobna temperatura v večernih urah praviloma nekoliko višja kot je želena sobna temperatura.

Kadar imamo vgrajeno sobno tipalo, le to izvaja korekcijo temperature dvižnega voda in skrbi, da sobna temperatura le minimalno odstopa od želene nastavitve. V primeru, ko sobnega tipala nimamo, lahko podoben učinek dosežemo s spremembo časovnega programa. To naredimo tako, da v časovni program v večernem času vrinemo en ali dva krajša intervala ogrevanja z nočno temperaturo.

Na ta način dosežemo želeno zmanjšanje sobne temperature. Pazimo, da je interval nočne temperature manjši od 60 minut. V nasprotnem primeru bi se aktivirala »BOOST« funkcija za kompenzacijo znižanja sobne temperature in ne bi bilo želenega učinka. »BOOST« funkcijo lahko aktiviramo tudi kadar imamo priključeno sobno tipalo ali sobno enoto. To pride še posebej prav takrat, ko moramo vpliv korekcije sobnega tipala zmanjšati ali ga celo povsem izklopiti.

Sorodni prispevki

Kdaj in zakaj uporabimo funkcijo »Kamin«?

Kdaj in zakaj uporabimo funkcijo »Kamin«?

V primeru, ko je sobna enota RCD nameščena v istem prostoru kot kamin, lahko prihaja do izklopa centralnega ogrevanja.

Poglej več >>
Namestitev zunanjega tipala

Namestitev zunanjega tipala

Uporabljamo ga za merjenje zunanje temperature. Tipalo se vgradi na severno fasado hiše, ca 1,2 m nad tlemi, ne nad okni ali zračniki in po možnosti na izolirano steno oziroma fasado. Tipalo je priložen tudi pribor za montažo.

Poglej več >>
Vgradnja tipala v solarne kolektorje

Vgradnja tipala v solarne kolektorje

Novejši solarni kolektorji so že opremljeni s tulkami za vgradnjo potopnega temperaturnega tipala. Pazimo na to, da je tipalo do konca v tulki in, da na zunanji strani navlečemo gumi tesnilo ali pa uporabimo silikonski kit.

Poglej več >>