Conski regulatorji ZCE so namenjeni reguliranju conskega ogrevanja in/ali hlajenja. Regulacija se izvaja s pomočjo termo pogonov na ventilih razdelilca na podlagi referenčnih temperatur, pridobljenih iz sobnih enot. Na voljo je šest ločenih temperaturnih con z možnostjo krmiljenja skupno štirinajstih krogov. Regulatorji ZCE Advance omogočajo tudi krmiljenje vira, mešalnega ventila in obtočne črpalke.

Izvedbe regulatorjev:

Možnost krmiljenja termo pogonov z napetostjo 24 V~ ali 230 V~

Regulator omogoča priklop termo pogonov z napajalno napetostjo 230 V~ ali 24 V~. Tovarniško je regulator nastavljen za napajanje z napetostjo 230 V~. Za spremembo napajalne napetosti na 24 V~ je treba odstraniti zaščitni pokrov, stikalo prestaviti v položaj 24 V~ in v sponko z oznako 24 V~ priključiti namenski napajalnik ZCEPS.

Preprost postopek povezovanja CON ogrevanja s sobnimi enotami

Vsaka sobna enota predstavlja eno temperaturno področje in lahko vpliva na eno ogrevalno cono ali več. Vzpostavitev povezave med regulatorjem in sobnimi enotami ter določitev vpliva sobne enote na cone se izvede s postopkom seznanjanja. Postopek seznanjanja izvedemo v dveh preprostih korakih.
V prvem koraku se na regulatorju sproži funkcija seznanjanja s sobnimi enotami. Regulator čaka, da mu prvo prosto cono seznanimo s pripadajočo sobno enoto. Katero cono bomo seznanili, lahko izberemo tudi ročno.
V drugem koraku na pripadajoči sobni enoti izvedemo seznanitev s pritiskom tipke – in +. Sobna enota se samodejno seznani z izbrano cono na regulatorju. Regulator po uspešni seznanitvi samodejno aktivira seznanitev naslednje proste cone. Postopek ponavljamo, dokler niso seznanjene vse sobne enote.

Možnosti izbire sobnih enot

Conski regulator ZCE omogoča priključitev žičnih ali brezžičnih sobnih enot ali kombinacijo obeh. Izbiramo lahko med 3 sobnimi enotami različnih zmogljivosti.

Nabor sobnih enot:


BUS povezava več regulatorjev

Pri reguliranju zahtevnih ogrevalnih sistemov je mogoče več regulatorjev ZCE med seboj povezati v celovit ogrevalni sistem. En regulator izberemo kot vodilni ali »master« regulator. Po BUS-povezavi vodilni regulator pošilja podrejenim regulatorjem podatke o izmerjenih temperaturah in načinu delovanja. Od podrejenih regulatorjev dobiva vodilni regulator zahteve za vklop vira.

Posodobitev programske opreme

Prek USB-povezave lahko s pomočjo pametne naprave posodobimo programsko opremo regulatorjev in sobnih enot.

ZCE 6 BasicZCE 6 Advance
UPORABA
Reguliranje talnega sistema ogrevanja ali hlajenja  
Reguliranje stenskega ali stropnega sistema ogrevanja ali hlajenja  
Reguliranje konvektorskega sistema ogrevanja ali hlajenja  
TEHNIČNE KARAKTERISTIKE
Regulacija 6 neodvisnih temperaturnih con  
Možnost izbire napetosti za termo pogone 24V~ ali 230 V~  
S priključitvijo antene, se lahko na regulator priključujejo ožičene ali brezžične sobne enote ali kombinacija obojih  
Neslišno krmiljenje termo pogonov z elektronskimi releji  
Maksimalno število sobnih enot66
Regulacija obtočne črpalke- 
Regulacija temperature dovoda z mešalnim ventilom- 
Možnost združevanja temperaturnih con v večjo in enotno cono.  
Možnost regulacije vira energije- 
Maksimalno število sobnih enot66
Število vhodov za temperaturna tipala33
Število digitalnih vhodov33
Število analognih izhodov11
Število izhodov (cone/drugi izhodi)6/06/4
Max. število regulatorjev v BUS-povezavi66
ODDALJENI DOSTOP
Možnost USB povezave z osebnim računalnikom