Sobna enota RCD2 omogoča preprosto in udobno upravljanje ogrevalnega sistema iz dnevnega prostora. Združljiva je z vsemi vremensko vodenimi regulatorji ogrevanja Seltron. Za jasen prikaz podatkov je sobna enota RCD2 opremljena z velikim osvetljenim LCD-zaslonom s samodejnim prilagajanjem osvetlitve glede na osvetljenost prostora.

Nabor sobnih enot:

Izbira načina delovanja

Na sobni enoti lahko preprosto in hitro izberemo ali spremenimo način delovanja. S pritiskom tipke vklopimo ali izklopimo ogrevanje, vklopimo ogrevanje sanitarne vode ali preklopimo med ogrevanjem in hlajenjem prostorov.

Sprememba dnevne ali nočne temperature

Nastavljeno temperaturo preprosto spremenimo s tipkama +/-. Sobna enota spremembe brez potrjevanja samodejno shrani. Med dnevno in nočno temperaturo ali temperaturo sanitarne vode se pomikamo s tipko »Info«. Na zaslonu prikazana ikona nam pove, katero temperaturo trenutno spreminjamo.

Funkcije

Party
PARTY je funkcija za vklop ogrevanja ali hlajenja prostorov na komfortno temperaturo izven nastavljenega časovnega programa. Želeno temperaturo in čas izteka PARTY funkcije lahko poljubno nastavimo.
ECO
ECO je funkcija za vklop ogrevanja ali hlajenja prostorov na varčevalno temperaturo v primeru krajše odsotnosti. Varčevalno temperaturo in čas izteka ECO funkcije lahko poljubno nastavimo.
Holiday 
HOLIDAY je funkcija za vklop ogrevanja ali hlajenja prostorov na počitniško temperaturo v primeru daljše odsotnosti. Počitniško temperaturo in čas izteka HOLIDAY funkcije lahko poljubno nastavimo.
Enkratno ogrevanje sanitarne vode
ENKRATNO OGREVANJE SANITARNE VODE je funkcija za enkraten vklop ogrevanja sanitarne vode na želeno temperaturo kadar koli. Funkcija se samodejno izklopi, ko je dosežena želena temperatura sanitarne vode ali najpozneje po preteku ene ure.

Merjenje in prikaz podatkov

Sobna enota RCD2 meri in prikazuje temperaturo prostora, relativno zračno vlago, zračni tlak in vremensko napoved.

RCD2
UPORABA
Sobna enota RCD se uporablja za uravnavanje delovanja ogrevanja iz osrednjega bivalnega prostora. Združljiva je z vsemi vremensko vodenimi regulatorjih ogrevanja Seltron. Poleg sobne temperature meri tudi relativno zračno vlago in zračni tlak. 
PRIKAZ PODATKOV
Prikaz dejanske in nastavlje ne temperature 
Prikaz relativne vlažnosti 
Prikaz vremenske napovedi 
Prikaz temperatur, izmerjenih na regulatorju 
Obvestila o aktiviranih varovalnih funkcijah in opozorila o napakah v sistemu 
TEHNIČNE LASTNOSTI
Možnost povezave dodatnega senzorja 
Združljiva z vsemi sodobnimi regulatorji ogrevanja Seltron, kot so WDC, CMP, WXD, KXD, AHC in KUD