AHD20 je kompaktni vremensko voden regulator, vgrajen v ohišje motornega pogona. Uporablja se za regulacijo mešalnega ventila in obtočne črpalke za uravnavanje dovodne temperature pri ogrevanju ali hlajenju odvisno od zunanje temperature.

Izvedbe regulatorjev:

Sklopka za ročno delovanje

Sklopka za rocčo delovanje regulatroja AHD

Sklopko za ročno delovanje kompaktnega regulatorja AHD aktiviramo s pritiskom na tipko. Po aktiviranju sklopke je mogoč ročen premik ventila, hkrati se prekine avtomatska regulacija in po potrebi tudi delovanje obtočne črpalke.
Delovanje v ročnem načinu se signalizira na displeju.

Hitra montaža

Hitra in enostavna montaža regulatorja AHD na ventil

Inovativen pribor in sistem montaže omogočata hitro montažo in demontažo kompaktnega regulatorja AHD na mešalni ventil, povečini brez uporabe orodja.
Montaža ventila se izvede po sistemu „push-on“. Za demontažo pa le sprostimo varovalo na prirobnici in snamemo regulator z ventila.
Pogon se med delovanjem ne more samodejno sneti z ventila.
Na voljo so pribori za večino mešalnih ventilov na trgu.

Prijazen uporabniški vmesnik

Tipkovnica regulatorja AHD

Uporabniški vmesnik se sestoji iz barvnega displeja in tipkovnice. Tipkovnico smo namensko namestili pod gumb za ročni pomik, saj s tem preprečujemo neželene spremembe nastavitev regulatorja.
Za jasen in uporabniku prijazen prikaz podatkov ima regulator vgrajen barven grafični zaslon z ločljivostjo 240 x 240 pik, z možnostjo nastavitve jakosti osvetlitve. Samodejna orientacija zaslona zagotavlja berljivost podatkov ne glede na pozicijo montaže regulatorja.

PLUG-IN konektorji

Konektorski priklop napajalnega kabla za regulator AHD

Kompaktni regulator AHD ima v ohišju vgrajeno vtičnico za konektorski priklop napajalnega kabla. To omogoča preprost odklop napajanja v primeru vzdrževalnih del, brez uporabe orodja.
Tipala in druge povezave se priključijo v zunanjo spojno dozo, kjer je možno priključiti: Tipala T1-T4, BUS povezavo z drugimi regulatorjem, sobno enoto.

 

Čarovnik za hiter zagon

Nastavitev regulatorja AHD20 s čarovnikom

Regulator ima vgrajen čarovnik za prvo nastavitev regulatorja. Poteka v štirih korakih in zajema:

Korak 1: izbira jezika.
Korak 2: izbira hidravlične sheme.
Korak 3: izbira strmine ogrevalne krivulje.
Korak 4: izbira smeri odpiranja mešalnega ventila.

Regulator je po zaključku tega postopka nastavljen in pripravljen za osnovno delovanje.

AHD20
Uporaba
Vremensko vodena regulacija ogrevanja in/ali haljenja 
Reguliranje mešalnega ogrevalnega kroga (mešalni ventil in obtočna črpalka) 
Tehnične lastnosti
Število prednastavljenih hidravličnih shem2
Število elektronskih relejev1
Število vhodov za temperaturna tipala4
Možnost nastavitve temperature 10÷90 °C 
Dodatno tipalo za merjenje temperature vira 
Možnost BUS-povezave regulatorjev AHD med seboj in z drugimi regulatorji ogrevanja Seltron 
Oddaljeni dostop
Možnost USB-povezave z osebnim računalnikom 
Povezljivost v platformo SeltronHome, ki omogoča oddaljen nadzor prek pametnega telefona ali tablice