Kompaktni vremensko vodeni regulatorji CMP

Vremensko vodeni regulator CMP25-2 je kompaktni regulator, namenjen upravljanju enega mešalnega ogrevalnega kroga. Vgrajen je v ohišje motornega pogona. Za nastavitve in spremljanje delovanja je opremljen z velikim grafičnim LCD-prikazovalnikom na dotik.

Izvedbe regulatorjev:

Čarovnik za zagon

Korak 1

Korak 2

Korak 3

Korak 4

Korak 5

Regulator CMP je opremljen s čarovnikom za zagon, ki vas v 5 korakih vodi skozi začetno nastavitev regulatorja.
Korak 1: orientacija prikazovalnika.
Korak 2: izbira smeri odpiranja mešalnega ventila.
Korak 3: izbira jezika.
Korak 4: izbira hidravlične sheme.
Korak 5: izbira strmine ogrevalne krivulje.

Signalizacija delovanja

Zelena lučka sporoča zapiranje mešalnega ventila. Rdeča lučka sporoča odpiranje mešalnega ventila.

Neposredna montaža na več kot 20 mešalnih ventilov različnih proizvajalcev

Regulatorji so dobavljivi z ustreznimi pribori, ki omogočajo direktno montažo na več kot 20 mešalnih ventilov različnih proizvajalcev.

Konektorski sistem priključevanja tipal

Regulator ima vgrajen 10-polni konektor za enostavno priključevanje tipal, sobnih enot in razširitev sistema na več ogrevalnih krogov.

Možnost priključitve sobne enote

S sobno enoto merimo sobno temperaturo, nastavljamo dnevno in nočno temperaturo ter izbiramo način delovanja. Na regulator CMP lahko priklopimo eno sobno enoto RCD.

BUS-povezava več regulčatorjev

Z BUS-povezavo lahko med seboj povežemo poljubno število regulatorjev CMP. Vodilni regulator krmili toplotne vire in ogrevalni krog, podrejeni regulatorji pa samo ogrevalne kroge. Tipalo zunanje in tipalo kotlovne temperature priklopimo na vodilni regulator.

Tipična hidravlična shema

Samostojni sistem, mešalni krog.

Primer: hidravlična vezava 360.

CMP25-2
UPORABA
CMP uporabljamo v zahtevnejših sistemih ogrevanja ali hlajenja prostorov kot razširitveni regulator.
Več regulatorjev lahko z BUS-povezavo med seboj povežemo v kompleksen sistem.
 
Za reguliranje enostavnejših sistemov ogrevanja z enim mešalnim krogom 
TEHNIČNE KARAKTERISTIKE
Število pred nastavljenih hidravličnih shem2
Število sobnih enot1
Število mehanskih relejev1
Število vhodov za temperaturna tipala4
Možnost BUS - povezave regulatorjev CMP med seboj in z drugimi regulatorji Seltron 
ODDALJENI DOSTOP
Z dodanim namenskim kablom lahko regulator povežemo z računalnikom 
Povezljivost v platformo SeltronHome, ki omogoča oddaljen nadzor prek pametnega telefona ali tablice