Regulatorji KXD so nova generacija zmogljivih kotlovnih in vremensko vodenih regulatorjev, ki poleg regulacije kotla na tekoče kurivo izvajajo tudi regulacijo ogrevanja prostorov in priprave tople sanitarne vode. Omogočajo vodenje enega ali dveh ogrevalnih krogov, preklop med toplotnimi viri in varovanje povratka pri polnjenju zalogovnika. Uporabljajo se za kotle na tekoče kurivo.

Izvedbe regulatorjev:

Čarovnik za zagon

Korak 1

Korak 2

Korak 3 in 4

Regulator KXD je opremljen s čarovnikom za zagon, ki vas v 3 ali 4 korakih vodi skozi začetno nastavitev regulatorja.
Korak 1: izbira jezika.
Korak 2: izbira hidravlične sheme.
Korak 3: nastavitev ogrevalne krivulje za prvi ogrevalni krog.
Korak 4: nastavitev ogrevalne krivulje za drugi ogrevalni krog.

Merjenje emisij in preizkus STB

S pritiskom tipke aktiviramo način za merjenje emisij dimnih plinov. V tem načinu regulator bremeni kotel na način, ki omogoča nastavitev gorilnika in merjenje emisij.
S pritiskom tipke STB aktiviramo preizkus termične varovalke. V tem načinu regulator vključi kotel in ga ogreje do 110 °C oziroma dokler ga ne izklopi varovalka STB.
Rdeče obarvan znak STB sporoča aktivirano termično varovalko.

Montaža regulatorja KXD

Regulator KXD lahko vgradimo v že pripravljeno odprtino na kotlu ali ga s pomočjo konzole namestimo na plašč kotla. Če to ni mogoče, ga lahko namestimo tudi na steno.

Primer montaže v izrezoz. odprtino na kotlu

Primer montaže na steno

ODDALJEN NADZOR S POMOČJO SISTEMA SELTRONHOME

Regulatorje KXD lahko povežemo v platformo SeltronHome, ki omogoča oddaljen nadzor upravljanja ogrevanja prek pametnega telefona ali tablice. Oddaljen nadzor je mogoč prek aplikacije CLAUSIUS, namenjene končnemu uporabniku, in aplikacije KELVIN, namenjene serviserju. Poleg oddaljenega upravljanja ogrevanja nudita aplikaciji tudi enostaven pregled porabe in nadzor nad stroški kurilnega olja.

Tipična hidravlična vezava

Reguliranje oljnega kotla, mešalnega ogrevalnega kroga in priprava tople sanitarne vode.
Primer: hidravlična vezava 401.

 KXD10BKXD10KXD20
UPORABA
Reguliranje kotlov na tekoče kurivo   
Reguliranje radiatorskega sistema ogrevanja prostorov   
Reguliranje talnega sistema ogrevanja ali hlajenja   
Reguliranje konvektorskega sistema ogrevanja ali hlajenja   
Reguliranje stenskega ali stropnega sistema ogrevanja ali hlajenja   
Priprava sanitarne vode   
TEHNIČNE LASTNOSTI
Število pred nastavljenih hidravličnih shem71752
Število sobnih enot222
Število mehanskih relejev 789
Število elektronskih relejev 11
Število vhodov za temperaturna tipala888
Število analognih izhodov (0÷10 V ali PWM) za krmiljenje obtočne črpalke ali vira energije222
Možnost BUS - povezave regulatorjev KXD med seboj in z drugimi regulatorji Seltron   
ODDALJENI DOSTOP
Možnost USB povezave z osebnim računalnikom   
Povezljivost v SeltronHome platformo, ki omogoča oddaljen nadzor preko pametnega telefona ali tablice