Temperaturna tipala

K priboru ali dodatni opremi regulatorjev Seltron spadajo temperaturna tipala v katera so vgrajeni temperaturni senzorji Pt1000. Nabor tipal zajema: zunanje tipalo, naležna ali potopna tipala, prostorska tipala in tipalo dimnih plinov.

Nabor tipal:

 

PRIMERJAVA
ZMOGLJIVOSTI
AFDVFTF TF
konektor
VF2 PS CF 
Tipalni element Pt1000       
Tempeaturno območje delovanja
0 ÷ 40 °C       
0 ÷ 85 °C     
-25 ÷ 65 °C   
-25 ÷ 150 °C  
20 ÷ 350 °C 
Minimalni presek vodnikov za tipala 0,3 mm2       
Maksimalna dolžina vodnikov za tipala 30 m      
Navojni priključek GN 1/4 ZN 
Masa izdelka v gramih651201001008450120