Temperaturna tipala
PRIMERJAVA
ZMOGLJIVOSTI
AFDVFTF TF
konektor
VF2 PS CF 
Tipalni element Pt1000       
Tempeaturno območje delovanja
0 ÷ 40 °C 
0 ÷ 85 °C  
-25 ÷ 65 °C 
-25 ÷ 150 °C  
20 ÷ 350 °C 
Minimalni presek vodnikov za tipala 0,3 mm2       
Maksimalna dolžina vodnikov za tipala 30 m      
Navojni priključek GN 1/4 ZN  
Masa izdelka v gramih6512010010084050120