Vremensko vodeni regulatorji WDC so namenjeni reguliranju ogrevanja prostorov in pripravi tople sanitarne vode v individualnih hišah. Omogočajo vodenje enega ali dveh ogrevalnih krogov, preklop med toplotnimi viri in varovanje povratka pri polnjenju zalogovnika. Uporabljajo se za ogrevalne sisteme z enim ali dvema kotloma, toplotno črpalko, zalogovnikom toplote in solarnim sistemom.

Izvedbe regulatorjev:

Čarovnik za zagon

Korak 1

Korak 2

Korak 3 in 4

Regulator WDC je opremljen s čarovnikom za zagon, ki vas v 3 ali 4 korakih vodi skozi začetno nastavitev regulatorja.
Korak 1: izbira jezika.
Korak 2: izbira hidravlične sheme.
Korak 3: nastavitev ogrevalne krivulje za prvi ogrevalni krog.
Korak 4: nastavitev ogrevalne krivulje za drugi ogrevalni krog.

Možnost priključitve sobne enote

Regulator WDC omogoča priklop digitalne sobne enote RCD. S sobno enoto merimo sobno temperaturo, izbiramo način delovanja in nastavljamo dnevno in nočno temperaturo. Na en regulator WDC lahko priključimo do dve sobni enoti.

BUS-povezava več regulatorjev

Z BUS-povezavo lahko med seboj povežemo poljubno število regulatorjev WDC. Vodilni regulator krmili toplotne vire in ogrevalni krog, podrejeni regulatorji pa samo ogrevalne kroge. Tipalo zunanje in tipalo kotlovne temperature priklopimo na vodilni regulator.

Oddaljen nadzor s pomočjo SeltronHome

Regulatorje WDC lahko povežemo v platformo SeltronHome, ki omogoča oddaljen nadzor upravljanja ogrevanja prek pametnega telefona ali tablice. Oddaljen nadzor je mogoč prek aplikacije CLAUSIUS, namenjene končnemu uporabniku, in aplikacije KELVIN, namenjene serviserju. S pomočjo aplikacije CLAUSIUS lahko ogrevanje prilagodimo svojemu življenjskemu slogu in poskrbimo za večje udobje in manjše stroške ogrevanja.

Tipična hidravlična shema

Oljni kotel, 2 x mešalni krog, grelnik sanitarne vode.
Primer: hidravlična shema 423.

WDC10BWDC10WDC20
UPORABA
Reguliranje radiatorskega sistema ogrevanja prostorov   
Reguliranje talnega sistema ogrevanja ali hlajenja   
Reguliranje konvektorskega sistema ogrevanja ali hlajenja   
Reguliranje stenskega ali stropnega sistema ogrevanja ali hlajenja   
Priprava sanitarne vode   
TEHNIČNE KARAKTERISTIKE
Število pred nastavljenih hidravličnih shem71752
Število sobnih enot222
Število mehanskih relejev667
Število elektronskih relejev-11
Število analognih izhodov (0÷10 V ali PWM) za krmiljenje obtočne črpalke ali vira energije222
Število vhodov za temperaturna tipala777
Možnost BUS - povezave regulatorjev WDC med seboj in z drugimi regulatorji Seltron   
ODDALJENI DOSTOP
Z dodanim namenskim kablom lahko regulator povežemo z računalnikom   
Povezljivost v platformo SeltronHome, ki omogoča oddaljen nadzor prek pametnega telefona ali tablice