Regulatorji ogrevanja WXD so vgrajeni v ohišja standardnih dimenzij 144 x 96 mm. Namenjeni so reguliranju ogrevanja ali hlajenja prostorov in ogrevanju sanitarne vode v samostojnih hišah. Omogočajo regulacijo enega ali dveh ogrevalnih krogov, preklop med toplotnimi viri in varovanje povratka pri polnjenju zalogovnika. Uporabljajo se za ogrevalne sistem z enim ali dvema kotloma, toplotno črpalko, zalogovnikom toplote in solarnim sistemom.

Izvedbe regulatorjev:

Čarovnik za zagon

Korak 1

Korak 2

Korak 3 in 4

Regulator WXD je opremljen s čarovnikom za zagon, ki vas v 3 ali 4 korakihvodi skozi začetno nastavitev regulatorja.
Korak 1: izbira jezika.
Korak 2: izbira hidravlične sheme.
Korak 3: nastavitev ogrevalne krivulje za prvi ogrevalni krog.
Korak 4: nastavitev ogrevalne krivulje za drugi ogrevalni krog.

USB-vhod in programljiva tipka

Regulator WXD lahko prek vhoda mini-USB povežemo z osebnim računalnikom in programom SELCONTROL. Programski paket SELCONTROL je povezovalni vmesnik in programska oprema. Uporabljamo ga za nadzor regulacije ogrevanja SELTRON tretje generacije. S pomočjo programa SELCONTROL lahko prek računalnika spreminjamo parametre regulatorja, vklapljamo ali izklapljamo uporabniške funkcije ter urejamo in shranjujemo podatke o nastaviti regulatorja. S programirljivo tipko uporabnik nastavi bližnjico do najpogosteje uporabljane nastavitve v meniju.

Montaža regulatorja WXD

Regulator WXD uporabljamo za reguliranje sodobnih ogrevalnih sistemov ali kot nadomestni regulator v starejših ogrevalnih sistemih. Namestimo ga lahko v standardni izrez na kotlu ali na steno.

Primer montaže na steno

Primer montaže v izrez oz. odprtino na kotlu

Oddaljen nadzor s pomočjo SeltronHome

Regulatorje WXD lahko povežemo v platformo SeltronHome, ki omogoča oddaljen nadzor upravljanja ogrevanja prek pametnega telefona ali tablice. Oddaljen nadzor je mogoč prek aplikacije CLAUSIUS, namenjene končnemu uporabniku, in aplikacije KELVIN, namenjene serviserju. Aplikacija CLAUSIUS omogoča nastavitev želene sobne temperature, izbiro načina delovanja ogrevanja ter pregled in spremembo časovnih programov na pametnem telefonu ali računalniku.

Tipična hidravlična shema

Kotel na trdo kurivo, zalogovnik toplote, mešalni krog, grelnik sanitarne vode.
Primer: hidravlična shema 414b.

WXD10BWXD10WXD20
UPORABA
Reguliranje radiatorskega sistema ogrevanja prostorov   
Reguliranje talnega sistema ogrevanja ali hlajenja   
Reguliranje konvektorskega sistema ogrevanja ali hlajenja   
Reguliranje stenskega ali stropnega sistema ogrevanja ali hlajenja   
Priprava tople sanitarne vode   
TEHNIČNE KARAKTERISTIKE
Število prednastavljenih hidravličnih shem71752
Število sobnih enot222
Število mehanskih relejev789
Število elektronskih relejev-11
Število vhodov za temperaturna tipala888
Število analognih izhodov (0÷10 V ali PWM) za krmiljenje obtočne črpalke ali vira energije
Možnost BUS-povezave regulatorjev WXD med seboj in z drugimi regulatorji Seltron   
ODDALJENI DOSTOP
Možnost USB povezave z osebnim računalnikom   
Povezljivost v platformo SeltronHome, ki omogoča oddaljen nadzor prek pametnega telefona ali tablice