Iskalnik izdelkov

×
  • Ogrevanje
  • {{ row.name }}
  • Toplotni vir
  • {{ row.name }}
  • Ogrevanje sanitarne vode
  • {{ row.name }}
  • Reguliranje ogrevalnih krogov
  • {{ row.name }}
  •  
  • {{ row.name }}
Slider

KLJUČNE PREDNOSTI

Naše proizvodne sposobnosti obsegajo načrtovanje in izvedbo celostnih proizvodnih procesov posameznih sklopov, kot tudi končnih produktov. Sposobni smo obvladovati in se hitro prilagajati na potrebe tako serijske proizvodnje, kot tudi posameznih serij in prototipov. Tesno sodelovanje z lastnim razvojnimi oddelkom nam omogoča sistematično nadgrajevanje in usklajevanje proizvodnih procesov, da le-ti ustrezajo vsem tehnično-razvojnim pogojem proizvodnje.

Stabilnost in inovativnost

V podjetju Seltron sledimo svojemu cilju, zagotoviti stabilno, inovativno, vitko proizvodnjo s poudarkom na kakovosti. Vse spremembe, ki jih uvajamo sledijo smernicam 4.0 proizvodnje.

Inovacije

Nenehno preverjanje kakovosti

Izdelke testiramo v posebnem merilnem laboratoriju, z opremo za preizkušanje po standardih, ki jih zahtevajo direktive EU za pridobitev certifikata CE. Preizkušamo imunosti izdelka na zunanje elektromagnetne motnje (EMC) in varnostne zahteve za naprave, ki se priključujejo na električno omrežje (LVD). Druga merilna oprema nam omogoča tudi preizkuse pospešenega staranja izdelka, preverjanje odpornosti na UV žarke, preverjanje odpornosti izdelka na posebne klimatske razmere, kot sta visoka vlaga, mraz, vročina in vodotesnost.

Seltron kakovost

Certifikati odličnosti

Proizvodnja in ostali procesi v podjetju delujejo v skladu z certifikata odličnosti ISO 9001.

Računalniški sistem za spremljanje proizvodnje

Proizvodnjo spremljamo s posebej za nas razvitimi aplikacijami za spremljanje proizvodnih operacij, kar omogoča tesnejšo povezavo med proizvodnjo in sistemom planiranja. Delovna mesta so opremljena z računalniki na katerih imajo zaposleni pripravljena video navodila za izvedbo delovnih operacij. Proizveden količine na delovnem mestu se avtomatsko spremljajo in procesirajo v fazi nadaljnjega planiranja proizvodnje. Na primarnih delovnih mestih uvajamo metodo samodejnega načrtovanja delovnih nalogov KANBAN.

Sledljivost materialnih tokov

Zagotovili smo sledljivost materialnih tokov od naročila, prejema, skladiščenja, vhoda in toka materiala v proizvodnem procesu, do odpreme izdelkov.

Seltron kakovost