DIFERENČNI REGULATORJI SGC

Univerzalni diferenčni regulatorji SGC so namenjeni regulaciji solarnih sistemov za ogrevanje sanitarne vode in za podporo ogrevanju prostorov. Napredni algoritmi delovanja skrbijo za optimalno izrabo solarne energije in omogočajo krmiljenje varčnih obtočnih črpalk. Regulatorji SGC imajo vgrajene pred nastavljene hidravlične sheme, ki omogočajo hitro in enostavno nastavitev.

Nabor regulatorjev:
ČAROVNIK ZA ZAGON

Korak 1

Korak 2

Regulator SGC je opremljen s čarovnikom za zagon, ki nas v 2 korakih vodi skozi začetno nastavitev regulatorja.
Korak 1: izbira jezika.
Korak 2: izbira hidravlične sheme.

ODDALJEN NADZOR S POMOČJO SISTEMA SELTRONHOME

Prihranek / teden

Prihranek / mesec

Prihranek / leto

Regulatorje SGC lahko povežemo v platformo SeltronHome, ki omogoča oddaljen nadzor upravljanja ogrevanja prek pametnega telefona ali tablice.
Oddaljen nadzor je mogoč prek aplikacije CLAUSIUS namenjene končnemu uporabniku, in aplikacije KELVIN namenjene serviserju.
S pomočjo aplikacije lahko na primer po potrebi vključite funkcijo enkratnega ogrevanja sanitarne vode izven časovnega programa.

PRIKLOP VARČNE OBTOČNE ČRPALKE Z ZUNANJIM KRMILJENIM SIGNALOM

Regulator SGC omogoča regulacijo vrtljajev varčnih obtočnih črpalk z zunanjim krmilnim signalom PWM ali 0÷10 V. Takšen način regulacije vrtljajev je mogoč za relejni izhod R2 in R3. Relejni izhod R2 imajo vsi regulatorji SGC, relejni izhod R3 pa regulatorji SGC36HV in SGC67HV.

ODDALJEN NADZOR S POMOČJO SISTEMA SELTRONHOME

Regulatorje SGC lahko povežemo v platformo SeltronHome, ki omogoča oddaljen nadzor upravljanja ogrevanja prek pametnega telefona ali tablice. Oddaljen nadzor je mogoč prek aplikacije CLAUSIUS, namenjene končnemu uporabniku, in aplikacije KELVIN, namenjene serviserju. S pomočjo aplikacije lahko na primer po potrebi vključite funkcijo enkratnega ogrevanja sanitarne vode izven časovnega programa.

TIPIČNA HIDRAVLIČNA SHEMA

Solarni kolektorji, grelnik sanitarne vode, kotel na trdo kurivo, dogrevanje z elektriko.
Primer: hidravlična shema 231d.

 SGC16HSGC26HSGC36HVSGC67HV
UPORABA
V sistemih ogrevanja sanitarne vode s klasičnimi ali vakuumskimi
kolektorji
    
V sistemih ogrevanja sanitarne vode z dodatnimi viri toplote    
V sistemih ogrevanja hranilnika s solarnim sistemom in dodatnimi viri toplote   
V sistemih ogrevanja bazena   
Za enostopenjsko polnjenje hranilnika  
Za dvostopenjsko polnjenje hranilnika 
TEHNIČNE KARAKTERISTIKE
Število prednastavljenih hidravličnih shem5225365
Število mehanskih relejev 114
Število elektronskih relejev1122
Število vhodov za temperaturna tipala6667
Število kolektorskih polj1222
Število zalogovnikov1233
Merjenje pridobljene energije (kW/h)    
Možnost merjenja pretoka z impulznim merilnikom (l/min)    
Možnost merjenja pretoka z Vortex senzorjem VFS  
Regulacija vrtljajev za varčne črpalke (PWM, 0÷10 V)1 črpalka1 črpalka2 črpalki2 črpalki
Regulacija vrtljajev za klasične črpalke (RPM )1 črpalka1 črpalka2 črpalki2 črpalki
Možnost prostega programiranja1 izhod2 izhoda3 izhodi
ODDALJENI DOSTOP
Možnost USB povezave z osebnim računalnikom    
Povezljivost v platformo SeltronHome, ki omogoča oddaljen nadzor z pametnim telefonom ali tablico