Home Phone E-mail

Exceptional measurement accuracy

Seltron RT and WT room thermostats are the only ones on the market with a built-in algorithm to compensate for self-heating as a result of power and load connection.
Natančno merjenje sobne temperature s sobnim termostatom Seltron

Seltron sobni termostati RT in WT so edini na trgu z vgrajenim algoritmom za kompenzacijo lastnega segrevanja, kot posledice priključitve na napajanje in obremenitve. Inovativen algoritem, vgrajen v Seltron sobne termostate, tovrstne napake odpravi in omogoča, da so izmerjene referenčne temperature enake dejanskim. S tem inovativnim pristopom je delovanje Seltron sobnih termostatov izjemno precizno in zanesljivo.

Use of new technologies

Napredna tehnologija delovanja s pomočjo ED konstante omogoča reguliranje sistema ogrevanja ali hlajenja z izredno natančnostjo, brez odstopanja od želene temperature. Delovanje s pomočjo ED konstante je izrazito bolj učinkovito in natančno od histereznega delovanja, po katerem deluje večina cenenih termostatov na trgu.
Zavedati se moramo, da nam vsaka stopinja odstopanja od želene temperature poveča stroške ogrevanja za 6 %.

 

RELATED POSTS

Sobni termostat Seltron na steni

New RT and WT room thermostats

RT - We offer digital room thermostats that are mains or battery powered and can be wall-mounted or flush-mounted.
WT - We have mains-powered or battery-powered wireless digital room thermostats that can be easily mounted on the wall or in a flush-mounted dock.

USB polnjenje baterije sobnega termostata Seltron

USB battery charging - RT, WT room thermostats

USB battery charging lets you say goodbye to changing batteries. No more wasting valuable time, money and energy looking for the right batteries. With our technology, you also get rid of the worry of a dead battery at the most important moments. Enjoy uninterrupted use of your room thermostat and contribute to reducing environmental impact.

SEND A MESSAGE

X